anh Vinh

anh Vinh 1

Trước đây mình sài office 2010, tính năng hơi ít, mà bản này cũ quá rồi, nên mình quyết định nâng cấp lên Office 365, mỗi lần có vá lỗi hay tính năng mới thì nó tự động update lên tính năng mới, cũng khá tiện. Cảm ơn Shop.

Hotline
Chat Facebook